Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hotel OTP Balatonszemes

 

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (a továbbiakban: GDPR vagy Általános Adatvédelmi Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik.  

 

Az OTP Ingatlanüzemeltető Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci utca 141-143., a továbbiakban: Társaság) az OTP Hotel Balatonszemes üzemeltetőjeként minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy a szállást foglaló, személyes adataikat megadó vendégeink már a foglalás, illetve személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz társaságunk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.

 

A tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásig tart. A társaság fenntartja a jogot jelent tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.

 

A JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERINTI ADATKEZELÉS JELLEMZŐIT A KÖVETKEZŐ TÁBLÁZAT FOGLALJA ÖSSZE
1.1.   AJÁNLATKÉRÉSSEL ÉS ONLINE SZÁLLÁSFOGLALÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
 

Társaságunk lehetőséget biztosít arra, hogy vendégeink elektronikus úton ajánlatot kérjenek a szobák és szolgáltatások áraival kapcsolatban. Az ajánlatot elektronikus rendszer útján, a szabad kapacitásokra figyelemmel adja meg Társaságunk.

 

Vendégeink számára lehetőséget biztosítunk online szállásfoglalásra is annak érdekében, hogy gyors, kényelmes és költségmentes módon foglalhasson szobát.

 

A fentieken túl – az érintett hozzájárulása alapján – egy érkezést megelőző („pre-arrival”) e-mail formájában igyekszünk elősegíteni vendégeinket utazásuk előkészítésében és a szállásra történő bejelentkezéssel töltött idő érkezéskori lerövidítésében. Ugyanis a pre-arrival elektronikus levél egyrészt az online bejelentkezést szolgálja, másrészt hasznos információkat tartalmaz – többek között – az aktuális időjárás előrejelzéssel, programajánlatokkal kapcsolatban.

 

ADATKEZELÉS CÉLJA
ADATKEZELÉS JOGALAPJA
KEZELT ADATOK KÖRE
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Elektronikus ajánlattétel útján, előzetes tájékoztatás a szállodai árakról (pontos ajánlat adása, foglalás előkészítése)
Az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
  

 

 

 

 

megszólítás; vezetéknév és keresztnév; telefonszám; e-mail cím; szállóvendégek száma (felnőttek száma, gyermekek száma)
– sikeres ajánlattétel esetén a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év 

– az ajánlat visszautasítása esetén a visszautasítás napjáig,

– amennyiben az ajánlatra válasz nem érkezik, az ajánlati kötöttség lejártát követő napig

 
Pre-arrival e-mail küldése a szállással, az utazással és a programlehetőségekkel kapcsolatos információkról. Ennek célja, hogy praktikus és releváns információkkal, időjárás előrejelzéssel, programajánlatokkal, online bejelentkezési lehetőséggel igyekszünk segíteni a vendégeket az utazásuk előkészítésében és lerövidíteni a bejelentkezéssel töltött időt érkezéskor
Az érintett hozzájárulása, a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja alapján
  

 

 

 

 

 

 

 

 

megszólítás; vezetéknév és keresztnév; telefonszám; e-mail cím;
  

 

 

 

 

 

 

 

A cél megvalósulásáig, de legkésőbb a hozzájárulás visszavonásáig
Online bejelentőlap kitöltése a szálláshelyre való bejelentkezés gyorsabbá tétele, valamint a szolgáltatásnyújtás, szobafoglalás teljesítése érdekében
Az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

vezetéknév, keresztnév, cégnév, gépjármű rendszáma, lakcím, állampolgárság, születési hely, idő, érkezés napja, elutazás napja, igazolványszám, e-mail cím
  

 

A foglalás során kapott személyes adatok kezelésére az érintettel fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartamáig kerül sor, kivéve: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján őrzendő adatok 8 évig, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján őrzendő adatok a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig
Elektronikus úton történő szállásfoglalás biztosítása
Szerződés teljesítéséhez szükséges, GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pontja alapján
  

megszólítás; vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám;) telefonszám; e-mail cím, érkezés napja, távozás napja, felnőttek száma, gyermekek száma, szobatípus, fizetési mód, esetleges ételérzékenységgel kapcsolatos adatok; gazdasági társaság esetében cégnév és székhely, bankkártya száma
  

A foglalás során kapott személyes adatok kezelésére az érintettel fennálló szerződéses jogviszony fennállásának időtartamáig kerül sor, kivéve: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján őrzendő adatok 8 évig, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján őrzendő adatok a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig
 

HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 

Társaságunk hírlevél útján tartja a kapcsolatot vendégeivel, akiknek a figyelmébe ajánlja szolgáltatásait, a működésével kapcsolatos újdonságokról, akciókról tájékoztatja.

 

ADATKEZELÉS CÉLJA
ADATKEZELÉS JOGALAPJA
KEZELT ADATOK KÖRE
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Hírlevél útján történő kapcsolattartás, szolgáltatások ajánlása, a szálloda működésével kapcsolatos újdonságokról, akciókról történő tájékoztatás
Az érintett hozzájárulása, GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja alapján
  

 

 

 

 

név, e-mail cím
  

 

 

 

 

A hírlevélről való leiratkozásig (hozzájárulás visszavonása).
 

ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS
 

Szállodaként célunk, hogy vendégeinknek szolgáltatásainkat magas színvonalon nyújtsuk, ezért folyamatosan kérünk visszajelzést vendégeinktől a szállodánkban tartózkodásuk során gyűjtött tapasztalataikról.

 

Az elégedettség mérés során Társaságunknak nem célja az érintett azonosítása, a kitöltéshez nem szükséges személyes adatok megadása, a válaszokból nem válik azonosíthatóvá az érintett.

 

ADATKEZELÉS CÉLJA
ADATKEZELÉS JOGALAPJA
KEZELT ADATOK KÖRE
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Visszajelzés kérése a szállóvendégektől szolgáltatásaink további fejlesztése, javítása érdekében. 

 

 
Az érintett hozzájárulása, GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja alapján
  

 

 

név, e-mail cím
  

 

A foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év.
 

COOKIE ADATKEZELÉS
 

A sütik – vagy angolul cookies – olyan kisebb programok, amelyek a meglátogatott weboldal funkcionális működését segítik, adatokat gyűjtenek forgalomelemzési célból, esetleg marketing célokat szolgának.

 

A sütik használata során ezek a kis programok vagy adatcsomagok a felhasználó számítógépére kerülnek és ott hosszabb-rövidebb ideig tárolódnak. A sütik alkalmazása során a weboldal mintegy „megkéri” a felhasználó számítógépét, egyéb okok eszközét, hogy a felhasználó böngészője tárolja számítógépe használatával kapcsolatos adatokat. A sütik vagy a meglátogatott oldalról származnak vagy harmadik személytől (. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy az “emlékezzen” a felhasználó egyes műveleteire vagy preferenciáira. A sütik segítenek azonosítani a felhasználókat, rögzítik a felhasználók – honlap használatával kapcsolatos – egyedi beállításait, a felhasználóknak, hogy újbóli adatbevitel nélkül tudják használni a honlapokat (pl. jelszavak megjegyzése).

 

A sütik egy részét külső webszerver kezeli, ezeket a sütiket http fejléc sütinek hívják. A sütik tárolásának másik módja az adott oldalon található vagy hivatkozott JavaScript kód. A folyamat a gyakorlatban úgy írható le, hogy minden alkalommal, amikor a felhasználó újra használni kívánja az oldalt, akkor a webszerver megkaphatja az előzőleg beállított sütik adatait, ezzel könnyebbé és kényelmesebbé válik a korábban már használt oldal betöltése, használata.

 

A sütik és más hasonló technológiák alkalmasak lehetnek meghatározott természetes személyek azonosítására, ezért az Általános adatvédelmi rendelet alkalmazásában használatuk személyes adatok kezelésének minősül.

 

A sütikkel és más hasonló technológiákkal valamennyi honlap felkeresésekor találkozhatunk. A sütikkel kapcsolatos adatkezeléssel összefüggő kérdések a felhasználók tájékoztatására vagy hozzájárulásuk szükségességére vonatkoznak.

 

A weboldal által használt sütik:

 

Alapműködést biztosító sütik
 

Az alapműködést biztosító sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

 

ADATKEZELÉS CÉLJA
ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Lejárat
A honlap megfelelő működésének biztosítása.
Az adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja alapján
  

 

 

12 hónap
 

Statisztikai célú sütik
 

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Tájékoztatást nyújtanak a felhasználók számáról, az egyes oldalak látogatottságáról, a honlapon töltött

időpontokról, időtartamokról, eszközről, amellyel a látogatás történt (mobil, asztali gép, tablet, kijelzőméret, operációs rendszer típusa), maximum város szinten a látogatás földrajzi helyéről, a látogatás gyakoriságáról (a visszatérő vagy új látogatások milyen arányban vannak).

 

ADATKEZELÉS CÉLJA
ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Lejárat
A honlap megfelelő működésének biztosítása.
Az érintett hozzájárulása, GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja alapján
  

 

_ga 2év

_gid 24óra

_gat_gtag_<property-id> munkamenet
 

Cookie-k eltávolítása az eszközről:

 

Ön a böngészési előzmények törlésével el tudja távolítani az összes cookie-t eszközéről. Ezzel a felkeresett weboldalakhoz tartozó összes cookie-t törölni tudja.

 

Ne feledje azonban, hogy az előzmények törlésével elveszíthet bizonyos elmentett információkat is (pl. bejelentkezési adatokat, keresési beállításokat).

 

Webhelyspecifikus cookie-k kezelése:

 

Ha részletesebben meg szeretné határozni a webhelyspecifikus cookie-k használatával kapcsolatos opciókat, ellenőrizze és módosítsa tetszés szerint az Ön által használt böngésző adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó beállításait.

 

Cookie-k letiltása:

 

A jelenleg használt böngészőprogramok többsége lehetővé teszi, hogy a felhasználók minden cookie-t letiltsanak a gépükön. Ebben az esetben azonban minden honlapon külön-külön el kell végezni a szükséges beállításokat. Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások és funkciók egyáltalán nem működnek megfelelően (pl.: felhasználói profil létrehozása, bejelentkezés).

 

KAMERÁS MEGFIGYELÉSRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉS
 

A szálloda területén kamerák (CCTV) üzemelnek a vendégek személyi és vagyoni biztonsága, valamint a vagyonvédelem érdekében. A kamerák egyfelől folyamatos megfigyelést (élőkép) biztosít, másfelől felvételt rögzít.

 

ADATKEZELÉS CÉLJA
ADATKEZELÉS JOGALAPJA
KEZELT ADATOK KÖRE
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az adatkezelés célja a személy-, vagyonvédelem hatékony 

biztosítása, valamint jogsértések észlelésének, illetve bizonyításának lehetővé tétele, illetőleg

megkönnyítése.
Az adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja alapján
  

 

a megfigyelőrendszer által megfigyelt területen közlekedők

arcképmása, viselkedése
  

 

A rögzített képfelvételt a rögzítéstől számított 3 munkanapig őrizzük meg.
 

KÖZÖSSÉGI MÉDIA
 

A szállodánk szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook és Instagram oldalt tart fent.

 

A szálloda Facebook/Instagram oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a hotel nem kezeli. A látogatókra a Facebook/Instagram Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását. A szálloda nem felel a Facebook/Instagram felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A szálloda nem felel továbbá semmilyen, a Facebook/Instagram működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

IFA BEVALLÁSSAL ÉS SZÁMLA KIÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, valamint, aki az önkormányzat illetékességi területén olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épületnek a tulajdonosa, amely nem minősül lakásnak.

 

ADATKEZELÉS CÉLJA
ADATKEZELÉS JOGALAPJA
KEZELT ADATOK KÖRE
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges adófizetési kötelezettség teljesítése céljából.
Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pontja alapján
  

 

név, születési hely, születési idő, lakcím, személyi igazolvány száma, a szálláson való tartózkodás kezdő- és befejező időpontja
  

 

Az adatkezelési célokhoz rendelt törvényben meghatározott időpontig, vagy a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két évig

 
Számla kiállítása
Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pontja alapján
  

 

név, cím, ár, ifa-összeg, választott fizetési mód, a szolgáltatás igénybevételének dátuma
  

 

Sztv. szerint a számla kiállításától számított 8 év
 

AZ ADATKEZELŐ, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ADATAI
 

Adatkezelő neve: OTP Ingatlanüzemeltető Kft. (székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 8-10; postacím: 8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1.; Cg. 19-09-512827; Tel: +36 84 560 911; Email: recepcio@otphotel.hu)

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Turi Attila (postacíme: 1139 Budapest, postafiók: 66; e-mail címe: adatvedelem@otpfm.hu; Telefonszáma: +36 (70) 6578782)

 

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI
               

Címzettnek tekinthető az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

 

Társaságunk az érintettek személyes adatait minden esetben bizalmasan kezeli, adatokat csak a lenti táblázat címzetteknek továbbít, kizárólag jogi kötelezettség teljesítése érdekében, egyéb harmadik félnek adattovábbításra nem kerül sor.

 

ADATTOVÁBBÍTÁSOK
 

ADATTOVÁBBÍTÁS CÍMZETTJE
ADATTOVÁBBÍTÁS JOGALAPJA
  

ADATTOVÁBBÍTÁS TERJEDELME
ADATTOVÁBBÍTÁS CÉLJA
Nemzeti Turisztikai Ügynökség
Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
  

 

Anonim statisztikai adatok
A Társaság a szálláshelykezelő szoftveren keresztül szolgáltatnak naponta anonim statisztika adatokat a szálláshely vendégforgalmáról.
Balatonszemes Önkormányzat
Jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
  

név, telefonszám, nem, email-cím, lakcím, érkezés és távozás dátuma, foglalás ideje, állampolgárság
Szálláshely-szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges adófizetési (IFA) kötelezettség teljesítése céljából.
 

ADATFELDOLGOZÓ
 

Társaságunk a 2. pontban említett adatkezelései kapcsán adatfeldolgozóként veszi igénybe az online szállásfoglalási rendszer (RESnWEB) informatikai szolgáltató szolgáltatásait az alábbiak szerint:

 

Adatfeldolgozó neve
Székhely
Adatfeldolgozói feladat leírása
 NetHotelBooking Kft.
8200 Veszprém, Boksa tér 1/A
A RESnWEB rendszer révén: 

–       az online szállásfoglalás lehetőségének biztosítása;

–       pre-arrival e-mail modul működtetése;

–       hírlevélküldő adatbázis kezelése;

–       elégedettségmérő modul működtetése

–       Cookie kezelés, ezen belül a felhasználók és aktuális munkamenetük azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás
 

AL-ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE
 

Az Adatfeldolgozó a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében további adatfeldolgozókat vesz igénybe a következők szerint:

 

Al-adatfeldolgozó neve
Székhely
Al-adatfeldolgozói feladat leírása
Wildbit, LLC*
225 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106, USA
A foglalási rendszerbe integrált szoftver tulajdonosa. E szoftver felelős a visszaigazolásokat, értesítéseket megjelenítő automatikus emailek küldéséért foglalás, ajánlatkérés, ajánlatadás, pre-arrival emailküldés, ajándékutalvány-értékesítés és elégedettségmérés esetén.
Hostware Kft.
1149 Budapest, Róna utca 120-122.
A Hostware Front Office szállodai rendszer alkalmazása esetén ügyfélkezelési feladatok ellátása.
BIG FISH Payment Services Kft.
1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.
A fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.
OTP Mobil Kft.
1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
A fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
D-Edge SAS
14/16 Boulevard Poissonnière, 75009 Paris, France
D-Edge Channel Manager az árak és szabad szobakapcitások egy helyen történő kezeléséhez több értékesítési csatorna használata esetén.
Creative Management Kft.
 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A
Szerverhoszting feladatok ellátása
 

A fentieken túl további címzettek körében előfordulhat, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik társaságunkat. Társaságunk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

 

ADATBIZTONSÁG
 

Társaságunk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által bérelt szervereken találhatók meg. Társaságunk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

Az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 

változatlansága igazolható (adatintegritás);
 

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
 

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az általános adatvédelmi rendelet szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Társaságunk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében

 

AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
 

Az érintett – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésének korlátozását vagy törlését, hozzájárulás visszavonását.

 

Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz az 2. pontban meghatározott elérhetőségeken.
 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás minden esetben önkéntes és – az adatkezelés időtartama alatt – bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonásának szándékát a 2. pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén jelezheti a Társaság számára. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

 

A Társaság az általános adatvédelmi rendelet 12. cikk (3) bekezdésével összhangban, az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb az annak beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a beérkezett kérelmek számát, ez a határidőt további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a választ lehetőség szerint szintén elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt – a kérelmében kifejezetten megjelölt – más formában kéri.

 

HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG
 

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül a Társaságtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy a Társaság:

 

Milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési célból, illetve mennyi ideig kezeli;
 

kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 

alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, és ha igen, jogosult megismerni annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.
 

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően az általános adatvédelmi rendelet 12. cikk (5) bekezdésével összhangban, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Társaság köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG
 

Az érintett személy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát, amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Társasághoz, akkor a Társaság is elektronikus úton küldi meg válaszlevelét. is. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

 

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ (ZÁROLÁSHOZ) VALÓ JOG
 

Az érintett személy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben:

 

Vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 

az adatkezelést jogellenesnek véli, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).
 

ADATHORDOZHATÓSÁG
 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelőt, ha:

 

–    Az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

–    az adatkezelés automatizált módon történik.

 

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG („ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”)
 

Az érintett a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Társaságtól személyes adatai törlését.

 

A Társaság köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha – többek között – az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

–      A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

–      Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

–      az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy

–      ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen;

–      a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 

A Társaság a törlési kérelmet csak abban az esetben utasítja el, ha jogszabály kötelezi a személyes adatok további tárolására.

 

 

 

 

TILTAKOZÁS AZ ADATKEZELÉS ELLEN
 

Önt megilleti, hogy a jogos érdeken alapú adatkezelés ellen tiltakozzon a 2. pontban megjelölt elérhetőségek bármelyikén keresztül.

 

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG
 

Az érintett a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása esetén a Társaság visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

 

6.     JORVOSLATHOZ VALÓ JOG
 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi szabályokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.
 

Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

8636 Balatonszemes, Parti sétány 159. • +36 84 560 911 • balatonszemes@otphotel.hu