Adatvédelmi szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Hotel OTP Balatonszemes


Jelen Adatkezelési Tájékoztató a hotel szolgáltatásai során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az érintettet az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 13.-21. cikke alapján.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az OTP Ingatlanüzemeltető Kft. a Hotel OTP Balatonszemes üzemeltetőjeként elkötelezett az adatkezelés jogszerűségének és célszerűségének biztosításában az általa kezelt személyes adatok tekintetében. E tájékoztató célja, hogy a szállást foglaló, személyes adataikat megadó vendégeink már a foglalás, illetve személyes adataik megadása előtt megfelelő információkkal rendelkezhessenek arról, hogy hotelünk adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. Az e tájékoztatóban foglaltakat szállodánk magára nézve kötelezőnek tartja.

Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, melyről az érintetteket előzetesen tájékoztatjuk.  Kérjük, amennyiben kérdése van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon nekünk. Szállodánk tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, illetve némely esetben az adatkezelés a szerződés előkészítése érdekében szükséges.

Üzemeltetőnk/Adatkezelő neve, elérhetősége

OTP Ingatlanüzemeltető Kft.
1139 Budapest, Frangepán u. 8-10.

Szállodánk/Adatkezelő neve, elérhetősége:

Hotel OTP Balatonszemes
8636 Balatonszemes
Parti sétány 159.
Tel.: +36 84 560 911
E-mail: recepcio@otphotel.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Trapp Zoltán

Postacíme: 1139 Budapest, postafiók: 66

E-mail címe: adatvedelem@otpfm.hu

Telefonszáma: +36 1 422-4591

 

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk.

 1. AJÁNLATKÉRÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

Szállodánk lehetőséget biztosít arra, hogy elektronikus úton, illetve űrlapkitöltés útján ajánlatot kérjenek vendégeink.

A személyes adatok kezelője: Hotel OTP Balatonszemes

Az adatkezelés célja: előzetes tájékozódás a szálloda árairól

Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; telefonszám; e-mail cím; szállóvendégek száma, tartózkodás időtartama.

Az adatkezelés időtartama: az adatok megadásától a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év, valamint amennyiben visszavonja az érintett a hozzájárulást, akkor a hozzájárulás visszavonásig

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
A szálloda nem tud ajánlatot adni.

 1. HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Szállodánk hírlevél útján tartja a kapcsolatot vendégeivel, akiknek a figyelmébe ajánlja szolgáltatásait, a működésével kapcsolatos újdonságokról, akciókról tájékoztatja.

A személyes adatok kezelője: Hotel OTP Balatonszemes

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a potenciális szállóvendégekkel

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A jogos érdek megjelölése: a partnerekkel, szállóvendégekkel kialakított üzleti kapcsolatok fenntartása, fejlesztése

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés időtartama: szállodánk a hírlevélről való leiratkozásig kezeli az e-mail címeket.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem kap hírlevelet szállodánktól.

 1. SZÁLLODAI TARTÓZKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATKEZELÉS

Szállodaként a vendégfogadás során az érkező vendégek adatait kezeljük.

A személyes adatok kezelője: Hotel OTP Balatonszemes

Az adatkezelés célja: Az itt tartózkodó vendégek azonosítása, IFA bevalláshoz adatok beszerzése, NTAK adatszolgáltatáshoz

Az adatkezelés jogalapja: a szálloda üzemeltetőjének jogos érdeke

A jogos érdek megjelölése: cégünknek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az itt tartózkodó vendégeket beazonosíthassuk, az IFA bevalláshoz adatok beszerzése, NTAK adatszolgáltatáshoz

A kezelt személyes adatok köre: név, nem, e-mail cím, lakcím, állampolgárság, születési időpont, születési hely, gépjármű rendszáma

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelési célokhoz rendelt törvényben meghatározott időpontig, vagy a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két évig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem tud bejelentkezni szállodánkba.

 1. COOKIE KEZELÉS

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: maximum 90 nap

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevételének lehetetlenülése a fenti, 2-5. pontokban körülírt szolgáltatások tekintetében.

 1. ONLINE KÖZÖSSÉGI OLDALAKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉS

A szállodánk szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook és Instagram oldalt tart fent.

A szálloda Facebook/Instagram oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a hotel nem kezeli. A látogatókra a Facebook/Instagram Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását. A szálloda nem felel a Facebook/Instagram felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A szálloda nem felel semmilyen, a Facebook/Instagram működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 1. KAMERÁS MEGFIGYELÉSRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉS

A szálloda területén kamerák üzemelnek a vendégek személyi és vagyoni biztonsága, valamint a vagyonvédelem érdekében.

Az adatkezelés célja: személy- és vagyonvédelem

Az adatkezelés jogalapja: a szálloda üzemeltetőjének jogos érdeke

A jogos érdek megjelölése: cégünknek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az itt tartózkodó vendégek személyi és vagyoni-, valamint az ingatlan vagyonvédelmi biztonságát biztosítsuk.

A kezelt személyes adatok köre: kép- és videófelvétel

Az adatkezelés időtartama: A rögzített képfelvételt felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3 munkanapig őrizzük meg.


Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
A szálloda – mint idegenforgalmi és vendéglátó intézmény –felelősséggel tartozik szállóvendégei, potenciális ügyfelei, egyéb érintettek személyes adatai megőrzéséért, azok biztonságáért és bizalmasságának megtartásáért, az ezeket fenyegető veszélyek elhárításáért. A szálloda birtokán lévő ingatlanok és ingóságok jelentős anyagi értéket képviselnek, ezért a személyi és vagyonvédelem mellett, a bűnmegelőzés, a károkozás megelőzéséről is gondoskodni kell. Ezek biztosítása érdekében szükséges a kamerás megfigyelés.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett személy (az, akinek a személyes adatait hotelünk kezeli):

 1. a)     kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. b)    kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. c)     kérelmezheti azok törlését,
 4. d)    kérelmezheti a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 5. e)     tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 6. f)     gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról:

Az érintett a jogainak megsértése esetén panasszal fordulhat az adatkezelőhöz a fentiekben meghatározott elérhetőségeken.

Az érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az érintett a pert a Kaposvári Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

Balatonszemes, 2018. május 24.